Odkazy

Související právní předpisy

  • Bílá kniha – Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů
  • Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
  • Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 125/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
  • Vyhláška č. 388/2000 Sb. o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
  • Vyhláška č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
  • ČSN 73 6425 -2 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště

Související projekty

eMOTION

Wisetrip

In time

SuperHub

EBSF

 

Novinky