O projektu

Oblast působnosti

Výsledky projektu se vztahují na způsob výměny dat a minimální požadavky pro komunikaci mezi dispečerskými systémy jednotlivých dopravců, dopravních systémů (MHD, IDS) a provozovatele dráhy (SŽDC), (dále jen účastníci).

Navrhují a popisují možnosti výměny dat přes softwarovou platformu CISReal.

Softwarová platforma je popsána v technické specifikaci ČSN 01 8245, která byla zpracována Centrem dopravního výzkumu v.v.i. a společností CHAPS s.r.o na základš výsledků projektu JSDV.

Datový model vychází z vydaných evropských technických specifikací a norem.

Analýza velmi obsáhlé dokumentace byla základním stavebním kamenem pro návrh metodik a následně normy, která respektuje vydané Evropské specifikace, ale zároveň koresponduje s českým prostředím, které je v mnoha ohledech odlišné od evropského.

Součástí normy je jasně popsané rozhraní pro poskytování dat do CISReal , názvosloví které koresponduje s normou SIRI , popsaná aplikační logika i metodika sběru dat, která umožní jasně definovat podmínky pro dodání systémového rozhraní dispečinků se standardizovaným API.

Pilotní testování aplikace JSDV

Výsledkem projektu je také ověření funkčnosti navrženého datového modelu a vývoj softwarové platformy.

Softwarové platformy je možné si stáhnout a zapojit se do této platformy.

Novinky