Jednotný systém dat ve veřejné dopravě

JSDV („Jednotný systém dat ve veřejné dopravě s ohledem na aplikaci standardního formátu s možností propojení stávajících systému do jednotné SW platformy“) je projektem aplikovaného výzkumu spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky, programem Alfa.

Evidenční číslo TAČR:  TA01030582
Příjemce: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.
Další účastník projektu: CHAPS s.r.o Apex. s.r.o.
Zahájení: 1.1.2011
Dokončení:       31.12.2013 

        

Předmět řešení projektu

Vytvoření jednotné systémové platformy pro sběr dat, zpracování rozhraní pro sdílení dat nově vznikajících systémů a využívání informací v reálném čase, aktivním zapojením co nejširšího zastoupení subjektů z oblasti veřejné dopravy a zajištění podpory procesů.

Není záměrem standardizovat kroky při implementaci systému do všech vrstev, nebo striktně určovat používané technologie. V zásadě se jedná o proces dodržování myšlenkových procesů, které povedou k rozvoji ISR architektury a to ze strany dodavatelů.

Naopak, nastavení základních požadavků na systém je nezbytně nutné pro konfiguraci těchto systémů.

Výstupy projektu:

Metodiky, které uživateli  nabídnou přehled informací o vybavení a funkci informačního systému (dále jen IS) pro veřejnou dopravu (dále jen VD) s následnou možností sdílení informací v reálném čase přes navržený datový model.

Dále výsledky projektu nabídnou možnost komunikace přes navržený centralizovaný prvek CISReal.

 

Budou specifikovat minimální požadavky pro komunikaci mezi dispečerskými systémy jednotlivých dopravců, dopravních systémů (MHD, IDS) a provozovatele dráhy (SŽDC), prostřednictvím navrženého datového modelu.

 

Novinky